ℹī¸ INFO

Spaghettiavond 2 juni 19u 🍝
Voor het gehele gezin!
Schrijf snel in voor 25 mei:
https://forms.gle/t9wVh67Powx8nX1e9

(2 juni uitzonderlijk badminton van 18u - 19u)

Bekijk onze nieuwe kalender onderaan de pagina! ☟

Welkom

Welkom

Kalender