Algemene Voorwaarden

Sportschoenen met zwarte zolen zijn verboden in de sporthal, ook als deze "geen strepen" achterlaten. De factuur voor het opkuisen van deze strepen wordt doorgerekend.

Privacy

'Badmintonclub Zele vzw' kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van 'Badmintonclub Zele vzw', en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan 'Badmintonclub Zele vzw' verstrekt. 'Badmintonclub Zele vzw' kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw geboortedatum en land
  • Uw nationaliteit
  • Uw rekeningnummer (om de betaling van het lidgeld te controleren)

'Badmintonclub Zele vzw' verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan 'Badmintonclub Zele vzw' uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

'Badmintonclub Zele vzw' bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

'Badmintonclub Zele vzw' verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden doorgegeven aan 'Badminton Vlaanderen', deze zorgt voor de verzekering van de sport die beoefend wordt. Alsook krijgt elk betaald lid enkele tijdschriften van 'Badminton Vlaanderen' in de bus.

Op de website van 'Badmintonclub Zele vzw' worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 'Badmintonclub Zele vzw' gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ''. 'Badmintonclub Zele vzw' zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

'Badmintonclub Zele vzw' neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van 'Badmintonclub Zele vzw' maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door 'Badmintonclub Zele vzw' verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met 'Badmintonclub Zele vzw' op via ''. www.bczele.be is een website van 'Badmintonclub Zele vzw'. 'Badmintonclub Zele vzw' is als volgt te bereiken:

Postadres: Sporthal 'De Klodde', Dendermondebaan 10, 9240 Zele

Vestigingsadres: Sporthal 'De Klodde', Dendermondebaan 10, 9240 Zele

E-mailadres: